SNAP North Mississauga

Mississauga Polish Day 2017
Mississauga Polish Day offered up a Polish-Canadian cultural experience on June 10 at Celebration Square

Goniec

Dla Każdego Coś Polskiego… Trzeci Dzień Polski w Mississaudze
Trzeci już Dzień Polski zorganizowany w minioną sobotę w sercu Mississaugi, na Celebration Square, przyciągnął tłumy