Mississauga Polish Day Is Coming....Virtually!
June 19th | 2021

Dofinansowanie Rzeczypospolitej Polskiej

Przedsięwzięcie dofinansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r.

Emerald Sponsors

Platinum Sponsors