Dofinansowanie Rzeczypospolitej Polskiej

Przedsięwzięcie dofinansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r.

Emerald Sponsors

Platinum Sponsors