IT'S OFFICIAL!

Days
Hours
Minutes
Seconds

Polish Day - June 8, 2019

The countdown has started at Celebration Square!

Dofinansowanie Rzeczypospolitej Polskiej

Przedsięwzięcie dofinansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r.

Emerald Sponsors

ANNOUNCEMENTS

Soccer Tournament

Date: Saturday June 8, 2019
Time: 10am – 5pm
Location: Fleetwood Park, Mississauga (Burnhamthorpe and Pony Trail)
Teams: Accepting 12 adult teams of 12 players each
Register with: Jaroslaw Majkowicz (416 878-6005)

Platinum Sponsors